Slides sk
Slides sk1
Slides sk2

VZOR výrobné družstvo je stredne veľká slovenská firma zaoberajúca sa výrobou odevov a kartónových obalov, s viac ako 65 ročnou tradíciou.

V súčasnosti sa v rámci odevného priemyslu na slovenskom trhu naše družstvo zaraďuje medzi najväčších výrobcov pracovných, profesijných, voľnočasových odevov a dámskej konfekcie.

      Výroba pracovnej a profesijnej konfekcie zahŕňa celú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu a služieb, výroba dámskych odevov predstavuje kompletný sortiment dámskej konfekcie a sortiment profesijného oblečenia pre rôzne sektory služieb. V prípade požiadavky zákazníka vlastné konštrukčné stredisko umožňuje   návrh a zhotovenie základného strihu, jeho počítačové spracovanie do strihovej dokumentácie , ušitie a overenie vzorky až po sériovú výrobu.

Výroba odevov je realizovaná ako plná konfekcia alebo práca vo mzde. V prípade plnej konfekcie je nákup materiálov zabezpečovaný z krajín EÚ od certifikovaných výrobcov.

Zárukou našej kvality je odbornosť a dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov,  profesionálne technologické vybavenie dielní, ale aj viac ako 30 ročná spolupráca so zahraničnými partnermi z krajín EÚ.

V oblasti obalového sortimentu zabezpečujeme výrobu priemyselných obalov z vlnitej a hladkej lepenky, kancelárskych potrieb, poťahovaných (luxusných) obalov, v prípade potreby aj s potlačou. Samozrejmosťou je kvalita, bonusom výroba malosériových aj jednokusových zákaziek a krátke dodacie lehoty.

Našou stratégiou je budovať korektné a dlhodobé obchodno-partnerské vzťahy, dodávať vysokú kvalitu výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov, v primeraných cenách a v čo najkratších termínoch.

(c) VZOR  výrobné družstvo, Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva             tel. +421 (0) 45 54 56 301      e-mail: info@vzor.sk

                                                                                                                  tel. +421 (0) 903 544 878                 vzor@vzor.sk

                                                                            tel. +421 (0) 903 567 966