VZOR  výrobné družstvo

IČO:                               00168238

DIČ:                               2020474753

IČ DPH:                         SK2020474753

Obchodný register:   Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. Oddiel: Dr, Vložka: 86/S.

 

(c) VZOR  výrobné družstvo, Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva             tel. +421 (0) 45 54 56 301      e-mail: vzor@vzor.sk